Arvutikasutaja meelespea


 • Arvuti kasutamisel on esimene tund tasuta, iga järgnev tund maksab 80 senti.
 • Arvuti käima- ja väljalülitamist teeb vaid raamatukogu töötaja.
 • Kui on tarvis printida või kasutada mälupulka, teavita sellest raamatukogu töötajat, kuna teenus on tasuline.
 • Kui oled oma töö lõpetanud, palun sulge kõik programmid, mida avasid.
 • Ära lae ega installeeri arvutisse uusi programme, muusikat, pilte jmt.
 • Keelatud on tasuliste, pornograafilise sisuga, vägivalda ja vihkamist õhutavate lehekülgede külastamine.
 • Eeskirjade rikkumisel on raamatukogu töötajal õigus rakendada teenuste kasutamise keeldu.
 • Kui tekib probleeme, pöördu abi saamiseks raamatukogu töötaja poole.

 • Raamatukogus pole lubatud süüa ega juua!
 • Palun ole raamatukogus vaikselt.
 • Mobiiltelefonidega raamatukogus ei räägita!