readerRaamatukogu teenuste kasutamiseks tuleb kasutajaks registreeruda. Raamatukogu lugejaks registreerimiseks on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument. Lugejapiletiks sobib raamatukogust ostetav plastikkaart või isikutunnistus (ID-kaart). Plastikaardi ühekordseks hinnaks on täiskasvanutel 1 euro 30 senti, koolieelikutel ja põhikooli õpilastel 65 senti.

Uue lugeja registreerimisel täidetakse kohapeal ankeet, kuhu märgitakse külastaja kontaktandmed ning muu raamatukogu jaoks vajalik info. Alaealiste puhul on vajalik vanema või seadusliku hooldaja kirjalik nõusolek raamatukogu kasutamiseks (blankett raamatukogus).

Lugejapilet on personaalne ning selle edasiandmine on keelatud.


Raamatukogu haldab kõiki kogutud isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ning andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele.

Lugejaks registreerumisel tutvustatakse külastajale raamatukogu kasutamise eeskirja. Andes nõusoleku ennast registreerida, kohustub lugeja eeskirja täitma.