Nõukogu ülesanded tulenevad Kunda Linnaraamatukogu põhimäärusest.

Kunda Linnaraamatukogu liikmeteks on

  • Esinaine Kaire Rapur
  • Linnavalitsuse esindaja Anne-Ly Nõmmiste
  • Lugejate esindaja Mare Roov