Raamatukogu tasuliste teenuste loetelu on kinnitatud
Kunda linnavalitsuse määrusega.


 • Lugejakaardi esmane hind 1 euro 30 senti.
 • Lugejakaardi hind koolieelikutele, põhikooliõpilastele 65 senti.
 • Kaotatud või lugeja poolt kõlbmatuks muudetud lugejakaardi asendamine 1 euro 50 senti.
 • Raamatukogu poolt kehtestatud tähtaja ületamise eest viivis 10 senti iga laenutähtaja ületanud päeva eest.
 • Raamatukogu poolt kehtestatud tähtaja ületamise eest viivis koolieelikutele, põhikooli õpilastele 5 senti iga laenutähtaja ületanud päeva eest.
 • Interneti kasutamine alates teisest tunnist 70 senti.
 • Internetist andmekandjale salvestamine 40 senti.
 • Võlglastele meeldetuletus postiga 80 senti.
 • Võlglastele meeldetuletus telefoni teel 30 senti.

 • Skaneerimine A4 lehelt 0,35 senti
 • Koopia A4 ühepoolne 20 senti leht
 • Kahepoolne 30 senti leht
 • Arvutist printimine A4 lehele ühepoolne 20 senti leht
 • Arvutist printimine A4 lehele kahepoolne 30 senti leht
 • Arvutist printimine värviprinteriga A4 lehele 40 senti leht